ODI.Az - Pulsuz Elanlar Saytı

 

Məsafədən Satış Müqaviləsi

Tərəflər Satıcı: [Satıcının Adı] [Satıcının Ünvanı] [Satıcının Telefon Nömrəsi] [Satıcının E-poçt Ünvanı]
Alıcı: [Alıcının Adı] [Alıcının Ünvanı] [Alıcının Telefon Nömrəsi] [Alıcının E-poçt Ünvanı]

Müqavilənin Mövzusu

2.1. Bu müqavilə, satıcı tərəfindən idarə olunan elan saytı vasitəsilə həyata keçirilən məsafədən satış əməliyyatlarını tənzimləməkdədir.
2.2. Alıcı, elan saytı vasitəsilə aldığı məhsulu və ya xidməti satıcıdan bu müqavilə şərtlərinə əsasən təslim almağı qəbul edir.

Sifariş və Ödəniş

3.1. Alıcı, elan saytı vasitəsilə seçdiyi məhsulu və ya xidməti sifariş edir və ödəniş əməliyyatını həyata keçirir.
3.2. Ödəniş, elan saytı tərəfindən təmin edilən təhlükəsiz ödəniş üsulları istifadə edilərək həyata keçirilir.
3.3. Ödəniş əməliyyatı tamamlandıqdan sonra satıcı, sifarişi təsdiq edir və müvafiq məhsulu və ya xidməti təslim etmək üçün lazım olan addımları atır.

Təhvil və İadə

4.1. Məhsul və ya xidmət, elan saytı vasitəsilə göstərilən müddət və metodlara əsasən təhvil verilir.
4.2. Alıcı, təhvil aldıqda məhsulu və ya xidməti yoxlamalı və hər hansı bir zərər və ya çatışmazlıq halında təzələyən satıcıya dərhal bildirməlidir.
4.3. İadə əməliyyatları, müvafiq qanun və normativ hüquqlara uyğun olaraq həyata keçirilir. İadə tələbləri, satıcı tərəfindən müəyyən edilən prosedurlara əsasən edilməlidir.

Ləğv və Dəyişiklik

5.1. Alıcı, sifariş təsdiq edildikdən sonra ləğv və ya dəyişiklik tələblərini satıcıya bildirərək əlaqə qurmalıdır. Tələblər, satıcının təsdiqinə əsaslanır.
5.2. Elan saytı vasitəsilə alınan məhsul və ya xidmətlə bağlı ləğv və ya dəyişiklik tələbləri, əlavə olunan qanuni tədbirlər və müqavilə şərtlərinə əsasən həyata keçirilir.

Məsuliyyətlər və Zəmanətlər

6.1. Satıcı, elan saytı vasitəsilə təklif olunan məhsul və ya xidmətin doğru və tam olduğunu zəmanətləyir.
6.2. Alıcı, elan saytı vasitəsilə aldığı məhsulu və ya xidməti yalnız şəxsi istifadə üçün satın alır. Ticari məqsədlərlə istifadə edilə bilməz və satıla bilməz.
6.3. Satıcı, elan saytı vasitəsilə təmin olunan xidmətin davamlı, dayanıqlı və səhvəsiz olduğunu zəmanətləməz. Lakin, mümkün olan problemlərin ən qısa zamanda həll edilməsi üçün çaba göstərir.

Mübahisələrin Həlli
7.1. Tərəflər arasında çıxacaq mübahisələrin həll edilməsi üçün əvvəlcədən danışıqlar yolu ilə razılaşmaq məqsədilənir.
7.2. Danışıqlar nəticəsində razılaşma sağlanmazsa, Azərbaycan məhkəmələri və İcra Hakimləri yetkilidir.

Bu Məsafədən Satış Müqaviləsi, elan saytı vasitəsilə həyata keçirilən alış-verişlərin tənzimlənməsi məqsədilə hazırlanmışdır. Müqaviləni diqqətlə oxuyub qəbul etdiyinizi və razılaşma şərtlərinə riayət etməyi taahhüt etdiyinizi təsdiq edirsiniz.